» Rokade consultancy Ltd.

Rokade consultancy Ltd.

Rokade on vuonna 2002 perustettu yritys, joka tarjoaa lakiasioihin, verotukseen ja hallintoon liittyviä palveluita yksityishenkilöille, pienille ja keskikokoisille yrityksille (PK-yritykset) sekäosakeyhtiöiden toimitusjohtajille ja pääomistajille kilpailukykyiseen hintaan. Yrityksessämme toimii kaikille edellä mainituille aloille erikoistuneita ammattilaisia. Tämän johdosta pystymme tarjoamaan korkealaatuista palvelua hyvin monipuolisesti.


Rokade lakiasioiden konsultointi


Yksi Rokaden tavoitteista on tarjota Teille korkealaatuista ja ammattimaista lakiasioihin liittyvää palvelua oikeudenmukaiseen hintaan. Pyrkimyksemme sitoutua ja antaa henkilökohtaista palvelua on keskeisintä lakiasioiden konsultoinnissamme. Pyrimme varautumaan kulloiseenkin tilanteeseen ennalta, huomioiden sekä käytännön asiat että henkilökohtaiset tarpeet. Näin voidaan ikävyyksiltä jatkossa välttyä.


Palveluihimme kuuluvat muun muassa

Rokade veroasioiden konsultointi


Rokade veroasioiden konsultointiyksikkö pyrkii täsmällisesti parantamaan verotuksellista asemaanne vähentäen verotaakkaa. Hoidamme myös veroilmoitukset ammattitaitoisesti veroviranomaisten asettamien määräaikojen sisällä seuraten samalla verolakien ja –säädöksien jatkuvaa muuttumista.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

Rokade veroasioiden konsultointiyksikkö käyttää kirjanpitojärjestelmää internetissä tarjoten Teille mahdollisuuden tarkistaa kaikki verotapahtumat ja tilinpäätökset henkilökohtaisen nettiportaalin kautta yrityksemme sivustolla, ennen tietojen lähettämistä veroviranomaisille. Sen lisäksi henkilökohtainen nettiportaali toimii elektronisena arkistona vähentäen näin paperin määrää ja antaen välittömän yleiskatsauksen verotapahtumista sekä tilinpäätöksistä.


Rokade hallinnon konsultointi


Usein taloushallinnon ylläpidolla on taipumusta olla se osa yritystä, johon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Mutta jos kirjanpito on kunnossa, voidaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta muodostaa selkeä käsitys, jolloin yrityksen taloudellinen asema säilyy terveenä. Näin luotettavaan tietoon perustuva taloudellinen (pitkän tähtäimen) päätöksenteko on mahdollista, jolloin riskit vähenevät ja mahdolliset riskit voidaan ennakoida.


Rokade hallinnon konsultointiyksikkö tarjoaa palveluita Teidän ylläpitämänne hallinnon jaksottaisesta päivityksestä yrityksenne koko kirjanpidon ylläpitoon sekä taloushallinnon ja tilinpäätösten toteuttamiseen.


Taloushallintoon liittyvän tuen lisäksi Rokade hallinnon konsultointi tarjoaa myäs seuraavia palveluita:

Rokade hallinnon konsultointi tarjoaa lisäksi mahdollisuuden syöttää tiedot verkossa taloushallinnon ylläpitoa varten. Tämä merkitsee sitä, että voitte syöttää tietoja, seurata tuloja ja menoja sekä pitää silmällä yrityksenne taloudellista asemaa nettiyhteyden välityksellä missä päin maailmaan tahansa.


Rokade Advies B.V. Maaskade 159A 3071 NR Rotterdam
Puhelin +31-10-265 1990 Fax +31-10-265 0430 sähköposti:info@rokade.org